FMS Corporation
#1320 Garden Tower, 328
Dobongro, Ganbuk-gu
Seoul 01062

Contact Information

(+82) 2 903 1216

Kentec Corporation
#411, 672 Hosu-ro, Ilsandong-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do, 10364

Contact: Mr. Jungho Yu, General Manager

Contact Information

(+82) 31 917 6601